Header Ads

Noul „Oblemenco“, doar 30 de milioane de euro?

În 2013, primarul Lia Olguţa Vasilescu a promis că la Craiova va fi construit un stadion ultramodern, cu o capacitate de 40.000 de locuri, pe locul actualei arene „Ion Oblemenco“. Primăria a prezentat şi o machetă a complexului sportiv, costurile de realizare a investiţiei fiind estimate de proiectanţi la fabuloasa sumă de 120 de milioane de euro. Între timp, pretenţiile primăriei au mai scăzut. În cadrul şedinţei ordinare din ianuarie 2014, Consiliul Local (CL) Craiova a aprobat Studiul de Fezabilitate (SF) pentru un stadion de atletism şi sporturi de vară cu peste 5.000 de locuri, evaluat la 1,7 milioane de euro. Stadionul va fi realizat cu fonduri din bugetul local şi va avea o pistă pentru atletism de 400 m şi baze pentru aruncarea cu suliţa, discul, ciocanul etc. Arena, amplasată lângă actualul „Ion Oblemenco“, poate fi folosită însă şi pentru fotbal.


Ce sume are CNI la dispoziţie
În locul fostului „Central“, primăria vrea să construiască un stadion prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii „CNI“ SA, cu fonduri de la bugetul naţional. Olguţa Vasilescu a anunţat că în august va începe demolarea arenei „Ion Oblemenco“, iar noul stadion se va construi în perioada octombrie 2014-octombrie 2016. Costurile investiţiei au fost apreciate vag, la peste 50 de milioane de euro. Deşi este o investiţie de valoare mare, primăria s-a dovedit până acum zgârcită în informaţii. GdS a descoperit de ce: fondurile bugetare nu se ridică la pretenţiile Olguţei Vasilescu. CNI SA nu avea până recent în domeniul de activitate construirea de complexuri sportive. Abia la sfârşitul anului trecut, guvernul a aprobat derularea Programului „Complexuri sportive“ prin CNI SA. Potrivit HG nr. 1133/2013, finanţarea programului se asigură din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) la capitolul 7 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul cu titlul „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“, precum şi din alte surse legal constituite (art. 2). În bugetul MDRAP pe 2014, fondurile alocate la acest capitol se ridică la 241 de milioane de lei (53,5 milioane de euro), previziunile pentru următorii ani fiind de 88,4 milioane de lei (19,6 milioane de euro) în 2015 şi de 89,3 milioane de lei (19,8 milioane de euro) în 2016. Admiţând că din aceste fonduri se vor construi trei complexuri sportive în România, media sumelor alocate pe fiecare obiectiv este de 17,8 milioane de euro, iar în anii următori de câte 6,6 milioane de euro. Potrivit acestor calcule, complexul de la Craiova ar urma să fie finanţat cu cel mult 30 de milioane de euro.

Prezentarea machetei viitorului stadion din Craiova


CNI nu acceptă stadion cu litigii
Anexa HG nr.1133/2013 stabileşte şi etapele de parcurs până la finanţarea complexurilor sportive. „Amplasamentele destinate construcţiilor de complexuri sportive se predau de către beneficiari către CNI care le va prelua, în condiţiile legii, pe perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol, cu specificaţia expresă că amplasamentele sunt libere de orice sarcini şi că nu se află în litigiu“ (art. 2, alin. 1). Din acest punct de vedere, procesele dintre Municipiul Craiova şi Fotbal Club U Craiova SA pentru Complexul Sportiv „Ion Oblemenco“ pot fi privite acum într-o altă lumină. Amplasamentele „se viabilizează de către beneficiari, conform documentelor urbanistice şi în corelare cu graficele de execuţie semnate de antreprenorul general“ (alin 2). În următoarea etapă, în baza documentaţiilor de solicitare motivate, transmise de beneficiari, CNI întocmeşte lista-sinteză a complexurilor sportive propuse spre finanţare şi o transmite MDRAP, pentru a fi aprobată prin ordin de către ministru. Această listă-sinteză este documentul care stă la baza întocmirii listei obiectivelor de investiţii privind construcţia/finalizarea/reabilitarea de complexuri sportive şi a fundamentării alocaţiilor bugetare necesare pentru finanţarea acestora (art. 3). Obiectivele sunt astfel preluate şi incluse în lista de investiţii a CNI (alin. 2). Trebuie spus că pentru complexurile sportive care sunt construcţii noi beneficiarii trebuie să predea către CNI amplasamentele (preluate pe durata realizării investiţiei) după aprobarea listei obiectivelor de investiţii (art. 5, alin. 1). Pentru asigurarea optimă a finanţării CNI întocmeşte lista obiectivelor de investiţii care sunt defalcate pe surse de finanţare, eşalonate pe fiecare obiectiv, apoi o înaintează MDRAP pentru aprobare (art. 6, alin. 1). La final, CNI comunică beneficiarilor obiectivele care urmează să fie finanţate şi solicită predarea amplasamentelor (alin. 2).

Sursa: GDS.ro

Niciun comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Stiri despre EMAG

Stiri despre Tehnologie

Stiri din Educatie

Stiri din Sport

Stiri despre Economie

Stiri din domeniul social

Stiri despre Simona Halep

Un produs Blogger.